Oferta

Bud - Invent oferuje pełen zakres usług związanych z obsługą inwestycji budowlanych. 
Celem naszej firmy jest profesjonalne i skuteczne zarządzanie Państwa projektami. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, transportu, ochrony środowiska.  Oferujemy:

 

• Definiowanie projektu, Studia przedinwestycyjne, doradztwo prawne i finansowe

 

• Sporządzanie dokumentacji przetargowych, specyfikacji technicznych, programów funkcjonalno – użytkowych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych

 

• Przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie ze standardami PZP i UE

 

• Przeprowadzanie szkoleń z zakresu warunków kontraktowych FIDIC, PRAG, Prawa budowlanego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zarządzania i obsługi finansowej projektów

 

• Pomoc techniczna, monitorowanie, raportowanie, obsługa finansowa, wdrażanie projektów

 

• Przeprowadzanie audytów

 

• Oceny oddziaływań na środowisko

 

• Przeglądy techniczne

 

• Raporty techniczne, kontrola postępu projektowania, robót budowlanych

 

• Zarządzanie inwestycjami współfinansowanymi przez UE

 

• Pomoc w pozyskiwaniu środków na finansowanie Państwa inwestycji

 

• Pełnieni funkcji Menadżera Projektu, Inżyniera Kontraktu

 

• Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach 

 

• Kompleksowe rozliczanie inwestycji

 

• Zarządzanie inwestycją w okresie rękojmi i gwarancji

 

• Zarządzanie inwestycją „pod klucz”

 

• Doradztwo w zakresie eksploatacji

 

• Profesjonalną promocję i rozreklamowanie Państwa projektu/inwestycji