Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Consultingowych Budownictwa       

BUD- INVENT Sp. z o. o.

Ul. Odkryta 36 A

03-140 Warszawa

Adres do korespondencji:

Ul. Łowicka 19

02-574 Warszawa 

Tel.:  22 - 825 91 37, 22 - 825 91 73

Fax.: 22 - 825 87 15

Email: bud-invent@alpha.pl