ARCHIWUM Przetargi

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 2, obejmująca swym zakresem:

1) Okładzinę Sali teatralnej zgodnie z projektem wnętrz;

2) Okładzinę foyer zgodnie z projektem wnętrz;

3) Okładzinę szatni zgodnie z projektem wnętrz;

4) Mosiężne maskownice elementów wentylacji Teatru;

5) Drewniane balustrady;

6)Drewnianą podłogę zapadni scenicznych i widowni

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana ogłoszenia z dnia 12.11.2012 r.

Załącznik nr 10a

Zmiana ogłoszenia z dnia 14.12.2012 r.

Zmiana SIWZ z dnia 14.12.2012 r.

Załącznik nr 9 do SIWZ 14.12.2012

Informacja z otwarcia ofert 07.01.2013 r.

Unieważnienie postępowania