Gdański Teatr Szekspirowski - Część 3

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy dla "Dostawa i instalacja ruchomych foteli widowni wraz z systemem mocowania, w ramach dostaw wyposażeniateatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego TeatruSzekspirowskiego – Część 3."

 

 

Ogłoszenie opublikowane

Załączniki

Zmiana SIWZ 1

Zmiana Ogłoszenia 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty