Gdański Teatr Szekspirowski - Część 4

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Część 4, obejmująca swym zakresem:

1) ruchome pomosty sceniczne,

2) wyposażone ruchome pomosty do technologii teatralnej,

3) „Tiring house” (mechanizm przesuwu i rozkładania),

4) "Tiring house” (konstrukcja skrzydeł, pomostów, schodów),

5) urządzenie do opuszczania aktorów na linie

 

 

Ogłoszenie


Załącznik nr 1

 

Zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 12.09.2012 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty