Gdański Teatr Szekspirowski - Część 2.6

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 2, obejmująca swym zakresem:

1) Okładzinę Sali teatralnej zgodnie z projektem wnętrz;

2) Okładzinę foyer zgodnie z projektem wnętrz;

3) Okładzinę szatni zgodnie z projektem wnętrz;

4) Mosiężne maskownice elementów wentylacji Teatru;

5) Drewniane balustrady;

6)Drewnianą podłogę zapadni scenicznych i widowni

 

 


Ogłoszenie

 


SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana ogłoszenia 22.03.2013 r.

Zmiana SIWZ 22.03.2013 r.

Zmiana SIWZ - pismo 22.03.2013 r.

Zmiana załącznika nr 8 do SIWZ 22.03.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty