Podpisaliśmy umowę w Działdowie

Podpisaliśmy umowę na usługa Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu pn. „Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 35.930.104,63 zł. Termin realizacji inwestycji: 2014 r.

 

Wróć