Podpisaliśmy umowę w Łodzi

Podpisaliśmy umowę na pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla projektu: "Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi". Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację, zakończenie i rozliczenie całego procesu inwestycyjnego związanego z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych, a także pomoc zamawiającemu przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawców dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Wróć