Podpisaliśmy umowę w Białymstoku

Podpisaliśmy umowę na Pełnienie czynności inżyniera kontraktu prac związanych z budową infrastruktury drogowego przejścia granicznego w Połowcach, w ramach realizacji projektu nr KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zamawiający: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Wróć