Podpisaliśmy umowę z Urzędem Dozoru Technicznego

Podpisaliśmy umowę na: Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie realizacji zadania pod nazwą „Budowa budynku biurowego – siedziby Oddziału UDT w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej”.

Projektowany budynek będzie zlokalizowany przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku , na działce ewidencyjnej nr 240/2 w obrębie 6 – Starosielce Południowe.


Powierzchnia działki – 4491 m².

Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 650 m².

Powierzchnia użytkowa budynku: ok. 2700 m².

Wróć